موضوعات: "دسته‌بندی نشده"ارزیابی تأثیر اعتبارات مالی شهرداری منطقه ۱۸ تهران به مساجد منطقه

...

ادامه مطلب

ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح تأمین گل، گیاه، درخت و درختچه منطقه ۱۸

...

ادامه مطلب