نخستین جشنواره ملی صدای عشایر

تاریخ برگزاری : بهمن ۹۱

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

مجری : شرکت بین المللی توسعه اندیشان چالاک ( تاچ)

مدیر پروژه  : حسین باقری