همایش فرصت های سرمایه گذاری

سومین همایش و نمایشگاه بین الملی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

سال : اسفند ۹۱

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

مجری : شرکت بین المللی توسعه اندیشان چالاک ( تاچ)

مدیر پروژه : حسین باقری