جشنواره صدای بهار استان لرستان

سال : ۲۸ اسفند ۹۱

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

مجری : شرکت بین المللی توسعه اندیشان چالاک ( تاچ)

مدیر پروژه : حسین باقری