جشنواره هفته گردشگری استان تهران

سال برگزاری : مهر ۹۰

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مجری : شرکت بین المللی توسعه اندیشان چالاک ( تاچ)

مدیر : حسین باقری