پانزدهمین جشنواره باغ لاله ها

 سال برگزاری :اردیبهشت ۹۲

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز

مجری : شرکت بین المللی توسعه اندیشان چالاک ( تاچ)

مدیر : حسین باقری