دوره های برگزار شده

نام دوره

مدت زمان برگزاری دوره

کارفرما

آموزش کار آفرینی به شهروندان منطقه ۳ تهران (۵۰۰ نفر)

۲  ماه

شهرداری منطقه ۳ تهران

آموزش کارآفرینی به شهروندان منطقه ۲۲ تهران (۸۰ نفر)

۲ ماه

شهرداری منطقه ۲۲

آموزش کارآفرینی به شهروندان منطقه ۱۹ تهران (۱۲۰ نفر)

۲ ماه

شهرداری منطقه ۱۹

آموزش کارآفرینی به شهروندان شهر جدید پردیس (۱۲۰ نفر)

۲ ماه

شهرداری پردیس

آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار (۳۰۰ نفر)

۲ ماه

مرکزکارآفرینی دانشگاه تهران

آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار (۱۰۰ نفر)

۱ ماه

اداره کار و امور اجتماعی تهران

آموزش دوره های کوتاه مدت مدیریت فنی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

یک سال

سازمان میراث فرهنگی

آموزش مهارتهای شهروندی(لوح فشرده آموزشی)

۲ ماه

شهرداری بندر عباس

آموزش گردشگری ویژه رانندگان تاکسی استان تهران (۳۰۰ نفر)

۱ ماه

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران

آموزش تخصصی کارآفرینی در آژانسهای گردشگری (۳۰۰نفر)

۲ ماه

موسسه کار و تامین اجتماعی

آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی (۲۰۰ نفر)

۴ ماه

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

آموزش کارآفرینی در حمل و نقل درون شهری(۳۰۰نفر)

۲ماه

موسسه کار و تامین اجتماعی