چشم انداز

 چشم انداز شرکت

 

دستیابی به جایگاه اول در ارائه خدمات پژوهشی، آماری و آموزشی با کیفیت بالا  در سطح استان وکشور و حضور فعال درسطح کشور ومنطقه