اهداف

اهداف شرکت

 •       تحویل به موقع و بهبود کیفیت ارائه خدمات
 •       افزایش رضایتمندی  مشتریان ، کارکنان و سایر ذینفعان
 •       بهینه سازی و توسعه خدمات آماری
 •       همکاری با کشورهای همسایه در زمینه ارائه خدمات و حضور فعال در بازارهای جهانی
 •       ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی و به  هنگام سازی دانش و ارتقای مهارت آنان
 •       دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی و همگام سازی با روند سریع پیشرفتهای جهانی
 •       توسعه و تسهیل دسترسی به بازار از طریق کاربردهای فن آوری اطلاعات
 •       توسعه مستمر دارایی های فکری و سرمایه انسانی شرکت
 •     توجه به پژوهش و فن آوری ،  ارتقاء دانش و توانمندیهای کارکنان ، ترویج فرهنگ مشارکت و کارگروهی در راستای تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری
 •     استحکام شرکت و مداومت بر فعالیتهای آن و گسترده تر کردن شرکت در کنار ایجاد ارتباط قوی و محکم با تمامی کارکنان شرکت و دیگر سازمانها و مردم جهت موفق بودن در انجام امور
 •       تاسیس شعبه ها در شهرهای مختلف کشور
 •        بالا بردن  توانایی و ایجاد خلاقیت و نو آوری در کارکنان شرکت
 •       جلب اعتماد شرکت های داخلی و خارجی با ارائه کارهای با کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد .