تفاهم نامه ها

تفاهم نامه ها

 

 

ردیف

سازمان

موضوع

کلیات

۱

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

تفاهم نامه تحقیقاتی

همکاری بین دانشگاه و شرکت در زمینه های علمی، پژوهشی و برگزاری انواع همایش ها و کارگاههای آموزشی

۲

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

همکاری و همیاری فنی، علمی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره ای

همکاری بین طرفین در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اشتغال و کارآفرینی، مدیریت، برنامه ریزی و تولید نرم افزارهای مختلف

۳

مرکز رشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری اجرایی، علمی ، پژوهشی و آموزشی

استفاده از توانایی های علمی ، اجرایی و اطلاع رسانی طرفین در زمینه های مشاوره، پژوهش، آموزش و تبادل تجربه ها و اطلاعات علمی

۴

مرکز گردشگری دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری

همکاری بین دانشگاه و شرکت در زمینه های علمی، پژوهشی و برگزاری انواع همایش ها و کارگاههای آموزشی

۵

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

تفاهم نامه آموزشی

همکاری بین شرکت و اداره کل میراث فرهنگی در زمینه آموزش های گردشگری